Lag Regler

Ønsker du å gå lag for klubben trenger du å lese gjennom lagregler, fylle ut lagdeltagerskjema(link til skjema) og sende til lagleder for din størrelse. Lag deltagelsen i klubben passer for alle, enten du ønsker å satse mot NM eller kun ønsker et ekstra løp sammen med klubbkamerater på stevner vi reiser på.

 

  Retningslinjer for lag i Bergen Agility Klubb

Formål:

For å samkjøre lagpåmelding i Bergen Agility Klubb, har vi i henhold til Bergen Agility Klubb sitt lovverk §6-6 innført lagleder som har koordineringsansvar og påmeldingsansvar i forhold til stevner.

§6-6 Lagdeltakelse

Bergen Agility Klubb dekker påmeldingsavgiften for alle de som ønsker å gå lag på stevnene som klubben vår arrangerer. Utover dette sponser klubben de av lagene som kvalifiserer seg og som reiser til NM, og representerer Bergen Agility Klubb, med inntil kr 2000,- per lag.

Blant de som ønsker å gå lag velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag.

Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde på lag. Se forøvrig klubbens egne lagregler.

Påmelding av lag

Ekvipasjer som ønsker å gå lag, må melde sin interesse til lagleder i god tid før påmeldingsfristen for de aktuelle stevner går ut.

Det meldes på det antall lag som vi er i stand til å stille opp basert på alle som har meldt sin interesse.

 

Som hovedregel er det lagleder som skal melde på lag for Bergen Agility Klubb, men denne oppgaven kan i spesielle tilfeller delegeres videre til andre etter samtykke fra lagleder.

 

Betaling av lag

 

Laglederne holder oversikt over hvem som stiller til start for lag på hvert stevne og sørger for å kreve inn betaling fra hver enkelt. Det er opp til lagleder å bestemme hvordan man ønsker å administrere dette.

 

Beløpet som den enkelte betaler, er den totale lagprisen for alle lagene i denne størrelsen, dividert på antall deltagere. Dvs., har man f.eks. to lag og 7 deltagere, betaler alle like mye, uansett om de går på 3-manns lag eller 4-manns lag.

 

Dersom noen har meldt sin interesse for å gå lag men velger å trekke seg må den/de betale for sin plass dersom det ikke kommer inn en erstatter på laget.

 

Dersom hund er syk / skadet slik at vi må trekke et helt lag, skal føreren sende veterinærattest slik at vi kan få igjen pengene for laget. Gi beskjed så snart som mulig til lagleder slik at man får tid til å løse det på best mulig måte, ev finne erstatter.

 

Laguttak til NM

 

Lagleder holder oversikt over kvalifiseringer til lag-NM, basert på NKKs regler for dette. Dette gjøres ved å holde oversikt over feilpoeng for den enkelte deltager og for laget totalt for alle løp gjennom hele året, og status som kvalifisert til NM.

 

Kvalifisering av den enkelte og laget kan for eksempel gjøres ved å sette inn ekvipasjer på et lag sammen med 2 eller 3 ”sikre” som kan hjelpe laget til et godt resultat og en god plassering, samtidig som hver enkelt blir kvalifisert opp. Det bør være noenlunde stabile ekvipasjer som tas med på de(t) lage(t/ene) som satser mot NM.

 

Målet bør være å kvalifisere minst 4 ekvipasjer til NM. Dersom man har flere kvalifiserte enn antall lag man er i stand til å stille opp med i NM, settes lage(t/ene) sammen av de beste ekvipasjene basert på individuelle lagresultater gjennom året. Det kan være en fordel å ha med minst en reserve til NM dersom noe skulle inntreffe og man trenger en erstatter under selve mesterskapet.