Tilgang til treningsfasilitetene

Tilgang til utstyret og området gis ved å få tilgang til koden for å åpne døren til garasjen, og der er det også nøkkel til porten.

Vedtektene sier,

 • § 6-9 Tildeling av nøkkel til treningsområdet/utstyret

For å få tilgang på nøkkel til bommen og garasjen i Nordnæsdalen forplikter man seg til å inneha en oppgave i klubben, og man må ha vært medlem i Bergen Agility Klubb i minst ett år eller ha tilsvarende minst ett års erfaring med agility fra annet sted. Styret kan utvise skjønn ved utdeling av nøkler, slik at man etter søknad kan få tilgang til nøkler selv om man ikke innfrir kravet på ett års medlemskap. Dersom man ikke tilfredsstiller disse kravene vil man likevel ha tilgang til de oppsatte fellestreningene. Nøkler utleveres mot et depositum som fastsettes av styret og skal leveres tilbake ved opphør av medlemskap

Oppgaver i klubben kan typisk være;

 • Alle som har et verv i klubbens styre
 • Alle som bidrar i en av komiteene
 • De som holder kurs for klubben
 • De som organiserer treninger på mandag og onsdag
 • De som har bidratt med vedlikehold av klubbens utstyr og garasje
 • Deltar aktivt i klubbens miljø
 • Tar på seg oppgaver på våre stevner

Vi sender ut ny kode på mail til dem som har levert signert kontrakt til oss. Her er kontrakt for dere som ikke allerede har sendt oss denne.

http://bergenagilityklubb.no/wp-bak/wp-content/uploads/2019/08/Kode_brev.pdf

Dersom du er helt fersk

 • Du skal ha gjennomført nybegynnerkurs for å trene mandag, onsdag og fredag
 • Det er en fordel for deg om du får plass på mandagstreninger etter nybegynnerkurset
 • Du bør ha gjennomgått en innføring i bygging av bane

Alle som konkurrerer eller som har konkurrert tidligere

Dersom du har tilstrekkelig kunnskap til å trene alene kan du dra opp i dalen alene eller sammen med andre

 • Bruk aktivitetskalenderen til å gjøre avtaler og koordinere deg med andre medlemmer som har tilgang – LINK
 • Vær aktiv i komitéarbeid eller dugnad for å få kode 😊

Bildene er fra klubbens fotograf Åsta Viksøy